In het 1e en 2e kwartaal is het stedenbouwkundig kader voor het project opgesteld. Het concept is gepresenteerd aan de projectgroep en omwonenden. Dit heeft geleid tot een aantal verbeteringen van het document.  In het stedenbouwkundig kader staan alle randvoorwaarden aangegeven waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van het gebouw en de buitenruimte.  (update mei 2022)