Sportvereniging TEO (SV TEO) is de gezelligste sportvereniging van Noord GroningenWe zijn een vereniging metongeveer 80 leden,onderverdeeld in de loopgroep en voetbalmaar metde ambitie om in de nabije toekomst wellicht ook andere sporten te gaanaanbieden. Voor een klein dorp is een sportvereniging van essentieel belang.Jong en oud komen hier samen om te sporten en elkaar sociaal te ontmoeten. Net zoals de school en het dorpshuis,levertSV TEOdaarmee een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in ons dorp.Illustratief daarvoorishet nieuwe jeugdteam wat in samenwerkingmet de school en de ouders uit het dorp is opgestart. Het Huis van Ten Post biedt ons de kans om dezebelangrijkesociale rol ook in de toekomst te blijven vervullen. Bovendien zorgt nabijheid ook voor korte lijnen waardoor samenwerking met de overige bewoners van Het Huis van Ten Post nog makkelijker wordt. Voor SV TEO is het bovendien een unieke kans om de sportieve faciliteiten toekomstbestendig te maken. Zo wordt als onderdeel van het project gekeken naarverbetering van de velden, de verlichting, de kleedkamersen een circuit voor de loopgroep.Om ervoor te zorgen dat we straks een sportpark hebben waarheel Ten Post trots op kan zijn praten we actief mee over Het Huis van Ten Post. Zo hebben we denadrukkelijke wensuitgesproken dat hetnieuwehoofdveldvan natuurgras is én grenst aan het terras van het Huis van Ten Post.Daarnaast isnog ruimtevooreen halfkunstgrasveldwaar we ten alle tijde op kunnen sporten.Ookhebben we gekeken hoe we de kleedkamers en andere ruimtes op een goede manier kunnen onderbrengen in de nieuwbouw.De kunst daarbij is ruimtes volledig geschikt krijgen voor de eindgebruikers terwijl ook rekening gehouden wordt met de medebewoners van Het Huis van Ten Post.Alleen op die manier hebben we straks een prachtig pand waarin alle bewoners prettig en efficiënt kunnen ‘samenwonen’.Als sportvereniging worden we enthousiast van allemooie plannen rondom Het Huis van Ten Post. Om dat enthousiasme om te zetten resultaten trekken we mee op in de nieuwbouwplannen.