In het 3e kwartaal van 2022 wordt er een architectenbureau geselecteerd voor het maken van een ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte. Er zijn drie bureaus gevraagd om een visiedocument voor de nieuwbouw in te dienen en die te presenteren aan het beoordelingsteam. In het beoordelingsteam zitten vertegenwoordigers van de gebruikers en deskundigen van de gemeente Groningen. Aansluitend zal het ontwerpproces worden opgestart.