Een kerk in het dorp, gemakkelijk benaderbaar voor jong en oud. Dat willen we zijn!

Als gemeenschap van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) vinden we het belangrijk om zichtbaar aanwezig te zijn in de dorpsgemeenschappen van Garmerwolde, Thesinge, Stedum en Ten Post (GTSTP). Met elkaar vormen we een kleurrijke gemeenschap die zich uitgedaagd ziet in een veranderende tijdsgeest inhoud te geven aan ons geloof.

Een van die uitdagingen is om als kerk van betekenis te zijn en deel uit te maken van het dorpsleven. Als gebouw neemt de Hoeksteen een centrale plek in in Ten Post. Niet alleen voor kerkelijke bijeenkomsten maar ook voor activiteiten uit het dorp staan de deuren van de Hoeksteen open. Nu zich nieuwe ontwikkelingen in ons dorp voordoen willen we daar als PKN gemeente GTSTP  waar mogelijk bij aansluiten.

In deelname aan het Huis van Ten Post zien we als kerkgemeenschap kansen om de ontmoeting met onze dorpsgemeenschap nog meer vorm en inhoud te geven.

Site: Home (pkn-gtstp.nl)