Fase schetsontwerp: 3e kwartaal 2022

Fase voorlopig ontwerp: 1e kwartaal 2023

Fase definitief ontwerp: 2e en 3e kwartaal 2023

Aanvraag omgevingsvergunning: 3e kwartaal 2023

Fase technisch ontwerp: 4e kwartaal 2023

Aanbesteding: 1e kwartaal 2024

Start bouw: 1e kwartaal 2024