Fase schetsontwerp: 3e kwartaal 2022

Fase voorlopig ontwerp: 3e kwartaal 2023

Fase definitief ontwerp: 1e kwartaal 2024

Aanvraag omgevingsvergunning: 2e kwartaal 2024

Fase technisch ontwerp: 3e kwartaal 2024

Start bouw: 1e kwartaal 2025