In Ten Post wordt een nieuw multifunctioneel centrum gerealiseerd. Het project heeft de naam – Het Huis van Ten Post – gekregen en biedt onderdak aan het dorpshuis, de school, de kinderopvang, de sportclub, de kerk en diverse verenigingen. Het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum, dat een oppervlakte van 1600 m2 zal krijgen, wordt gerealiseerd op de plek van het huidige dorpshuis in Ten Post aan de B. Kuiperweg. Met de realisatie van het Huis van Ten Post zal er een nieuwe plek voor ontmoeting en activiteiten ontstaan.

Om alle betrokkenen op de hoogte houden van de ontwikkelingen over de bouw van het Huis van Ten Post zullen op regelmatige basis nieuwsberichten geplaatst worden.
Het voorlopig ontwerp van Huis van Ten post

Op 27 juni was het zover: het voorlopig ontwerp voor Huis van Ten Post kon aan het dorp gepresenteerd worden! Afgelopen jaar is de architect samen met de adviseurs en de gebruikers bezig geweest om een ontwerp te maken dat aan alle wensen en eisen voldoet. Veelvuldig...

hET VERHAAL VAN HET HUIS VAN TEN POST

De samenwerkingsovereenkomst is getekend en de architect gekozen: Korth Tielens Architecten gaat het Huis van Ten Post ontwerpen. Nu kan het ontwerptraject beginnen! In Ten Post wordt een multifunctioneel gebouw gerealiseerd: het Huis van Ten Post. Daarin krijgen het...

Officiële start Huis van Ten Post

Het Huis van Ten Post is weer een stap dichterbij. Donderdag 6 oktober ondertekenden de gemeente en alle partijen die er straks gehuisvest zijn, de samenwerkingsovereenkomst. Ook werd de naam van de architect bekend gemaakt. Gebruikers en gemeente kozen unaniem voor...

Selectie Architect

In het 3e kwartaal van 2022 wordt er een architectenbureau geselecteerd voor het maken van een ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte. Er zijn drie bureaus gevraagd om een visiedocument voor de nieuwbouw in te dienen en die te presenteren aan het beoordelingsteam....

Stedenbouwkundig Kader

In het 1e en 2e kwartaal is het stedenbouwkundig kader voor het project opgesteld. Het concept is gepresenteerd aan de projectgroep en omwonenden. Dit heeft geleid tot een aantal verbeteringen van het document.  In het stedenbouwkundig kader staan alle randvoorwaarden...

Huis van ten Post

Op 27 mei 2020 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Het Huis van ten Post. Dit huis biedt onderdak aan het dorpshuis, de school, de sportclub, de kerk en diverse verenigingen en wordt gerealiseerd op de plek van het huidige...