Planning

Fase schetsontwerp: 3e kwartaal 2022 Fase voorlopig ontwerp: 3e kwartaal 2023 Fase definitief ontwerp: 1e kwartaal 2024 Aanvraag omgevingsvergunning: 2e kwartaal 2024 Fase technisch ontwerp: 3e kwartaal 2024 Start bouw: 1e kwartaal...

Selectie Architect

In het 3e kwartaal van 2022 wordt er een architectenbureau geselecteerd voor het maken van een ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte. Er zijn drie bureaus gevraagd om een visiedocument voor de nieuwbouw in te dienen en die te presenteren aan het beoordelingsteam....

Stedenbouwkundig Kader

In het 1e en 2e kwartaal is het stedenbouwkundig kader voor het project opgesteld. Het concept is gepresenteerd aan de projectgroep en omwonenden. Dit heeft geleid tot een aantal verbeteringen van het document.  In het stedenbouwkundig kader staan alle randvoorwaarden...